Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hem

Välkommen till min sida; Charlotta Doula – förlossningscoach
Du kan läsa mer om mig här.

Vad är en doula? Från Wikipedia:
Doula är en icke-medicinsk person som ger en födande kvinna och hennes eventuella partner kontinuerligt emotionellt stöd under en förlossning.
Doulaeffekten” – det vill säga effekten av att ha en person som kontinuerligt stöd under hela förlossningen, exempelvis en doula – har mätts i flera internationella studier och finns sammanställd i The Cochrane Library, en databas som innehåller utvärderingar av resultat från medicinsk forskning.
Förutom att stödet ofta leder till förkortade förlossningar med färre komplikationer, minskar också risken för till exempel användning av sugklocka och behovet av värkstimulerande dropp och epiduralbedövning.
Doulaeffekten innebär också att föräldrarna upplever förlossningen som en positiv händelse och därför efteråt har lättare att anpassa sig till den nya familjedynamiken.

Läs gärna här eller här  för mer information om en doula.